רשות החדשנות

סרט תדמית לרשות החדשנות המציגה את פועלה למען קידום החדשנות בתעשייה הישראלית

לקוח

רשות החדשנות

המשימה שלנו

סרט תדמית המקדם את הפעילות ההנפה של רשות החדשנות הישראלית בארץ ובעולם