רשות החדשנות ביומד מיקסי

חדר  

לקוח
רשות החדשנות

קונספט
ביתן באווירת