ביתן אבוט

ביתן ברוחב 9 מטר לייטבוקס + בינוי

לקוח
אבוט

קונספט
יל